DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Buôn ma thuột
15oC
Độ ẩm: 94%C
Tốc độ gió: 8 km/hkm/h
THỐNG KÊ
LƯỢT TRUY CẬP
2185718
ĐANG ONLINE
1070
Danh bạ nội bộ

          DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐẮK LẮK

 -      Tên cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk

 -      Địa chỉ: số 47 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 -      Máy trực:  0500.3957527

 -      Máy Văn thư / Fax: 0500.3952575

 -      Thư điện tử: nnptnt@daklak.gov.vn


STT
Họ tên
Chức vụ
Cơ quan
Nhà riêng
Di động
1
Nguyễn Hoài Dương
Giám đốc Sở
3956280
3812519
0935.817.818
2
Vũ Văn Đông
Phó Giám đốc Sở
3954563
3852910
0913.435.130
3
Huỳnh Quốc Thích
Phó Giám đốc Sở
3956281
3811506
0914.058.420
4
Mai Trọng Dũng
Phó Giám đốc Sở
3951319
3956458
0913.465.010
5
Vũ Đức Côn
Phó Giám đốc Sở
3914994
3859694
0913.411.652
CÁC PHÒNG
6
Phúc Bình Niê Kđăm
Chánh Văn phòng
3954773
 
0903.080.983
7
Nguyễn Văn Tuấn
Phó Chánh Văn phòng
3956285
 
0935.233.949
8
Đinh Quang Khánh
Văn phòng Sở
3957269
 
0935.654.777
9
Lê Thị Ánh Tuyết
Văn phòng Sở
 
 
0983.434.312
10
H’ Nhan AYun
Văn phòng Sở
 
 
0936.090.034
11
Nguyễn Thị Tuyết
Văn phòng Sở
3952575
 
0166.77.43.077
12
Huỳnh Thị Thanh Thảo
Văn phòng Sở
 
 
0973.274.736
13
Hoàng Bảo Hưng
Văn phòng Sở
 
 
0984.192.364
14
Đặng Thị Hảo
Tạp vụ
 
 
0169.77.17.446
15
Đỗ Tuấn Hưng
Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ
3956761
3858474
0914.042.803
16
Hoàng Viết Việt
Phó Phòng Tổ chức cán bộ
3956282
3814547
0979.814.547
17
Hồ Thị Ngọc Bích
CV Phòng TC-CB
 
 
0909.851.047
18
Phạm Thị Mai
CV Phòng TC-CB
 
 
0917.471.357
19
Bùi Quốc Phong
CV Phòng TC-CB
 
 
0906.412.742
20
Nguyễn Phước Hiếu
Trưởng phòng KH-TC
3956752
3857480
0905.191.209
21
Nguyễn Văn Mịch
Phó trưởng phòng KH-TC
3606529
 
0983.049.076
22
Nguyễn Ngọc Tăng
Phó trưởng phòng KH-TC
 
 
0983.120.683
23
Trần Kiên
Phó trưởng phòng KH-TC
3956880
 
0903.546.660
24
Phạm Mạnh Cường
Phòng KH-TC
3956880
 
0905.487.448
25
Đặng Thị Lợi
Phòng KH-TC
3956880
 
0919.513.979
26
Y Davit Ênuôl
Phòng KH-TC
 
 
01693.261.935
27
Hà Thành Luân
Phòng KH-TC
 
 
0946.444.406
28
Dương Thị Ngọc Bích
Thủ quỹ
 
 
01234.28.06.87
 29 Phạm Thế Minh Phòng KH-TC   0977.029.977
30
Hoàng Thái Dương
Chánh Thanh tra
3956760
3863804
0914.144.118
31
Hoàng Thị Hoài
Phó Chánh Thanh tra
3988881
3951923
0985.757.417
32
Phạm Thế Hoan
Phó Chánh Thanh tra
 
 
0913.400.664
33
Nguyễn Anh Tâm
Phó Chánh Thanh tra
 
 
0943.096.323
34
Nguyễn Minh Quang
Thanh tra viên
3988883
 
090.553.2535
35
Trần Thanh Bình
Thanh tra viên
 
 
0977.473.737
36
Y Hon Ayũn
Thanh tra viên
3988883
 
0974.770.712
37
Võ Toán
Thanh tra viên
3988883
 
01682.630.395
38
Nguyễn Quốc Hưng
TP. QLXDCT-NVTH
3952548
3956296
0943.944.945
39
Nguyễn Thị Hoài Lê
QLXDCT-NVTH
3988882
 
0901.918.181
40
Nguyễn Xuân Tân
QLXDCT-NVTH
3988882
 
0916.523.667
41
Nguyễn Tiến Cương
QLXDCT-NVTH
3988882
 
0905.012.339
CÁC CHI CỤC
42
Nguyễn Văn Thảo
CCT Chi cục Thủy sản
3985209
 
0905.813.132
43
Nguyễn Văn Nam
PCCT. Chi cục Thuỷ sản
 
 
0913.475.665
44
Trịnh Bá Sơn
PCCT. Chi cục Thuỷ sản
3919066
 
0935.070.449
45
Nguyễn Thị Thanh Hải
Chi cục Thuỷ sản
3,919,066
 
0978.578.183
46
Vũ Thị Lương
VT CC Thủy Sản
3958209
 
0982.111.684
47
Y Sy Hdơk
CCT Chi cục Kiểm lâm
 
 
0905.066.116
48
Trương Văn Trưởng
Phó CCT Chi cục Kiểm lâm
 
 
0972.671.357
49
Mai Văn Kiện
Phó CCT Chi cục Kiểm lâm
 
 
0903.536.336
50
Đỗ Xuân Dũng
Phó CCT Chi cục Kiểm lâm
 
 
0903.576.870
51
Nguyễn Đức Việt
Phó CCT Chi cục Kiểm lâm
 
 
0949.959.000
52
Kiều Thanh Hà
Phó CCT Chi cục Kiểm lâm
 
 
0915.032.545
53
Lê Văn Hà
KTT, Chi cục Kiểm lâm
3810732
3856446
0913.411.449
54
Lê Văn Trọng
TP. TCXDLL
3810733
 
0913.435.305
55
Vũ Trọng Hiếu
Đội KL CĐ số 3
 
 
0982.799.599
56
Lê Văn Hùng
PTP TCXDLL, CC Kiểm lâm
 
 
0986.788.199
57
Trần Xuân Lịch
Chi cục Kiểm lâm
3954026
 
0903.538.299
58
Y Định Kbuôr
Chi cục Kiểm lâm
 
 
0914.209.736
59
Phạm Thị Khánh Linh
VT Chi cục Kiểm lâm
3952430
 
0976.330.155
60
Lưu Thị Kim Oanh
VT Chi cục Kiểm lâm
3856414
 
0973.660.625
61
Phạm Tiến San
CCT CC Thuỷ lợi
 
3952781
0913.475.662
62
Vũ Minh Đức
CCP CC Thuỷ lợi
3950728
3953487
0913.453.714
63
Đặng Văn Khánh
PKThuật CC Thủy lợi
 
 
0905.149.895
64
Nguyễn Thị Bích Lệ
VT CC Thủy lợi
3954727
 
0905.518.503
65
Phạm Thị Phương Thúy
Kế toán CC Thủy lợi
 
 
0982.870.799
66
Quang Kim Loan
CC Thủy lợi
 
 
0989.309.304
67
Nguyễn Thị Tường Việt
CC Thuỷ lợi
 
 
0938.957.878
68
Nguyễn Huy Phát
CCTCC TT & Bảo vệ thực vật
3854384
3853841
0913.435.091
69
Lê Văn Thành
CCPCC TT & Bảo vệ thực vật
 
 
0914.003.338
70
Nguyễn Hắc Hiển
CCPCC TT & Bảo vệ thực vật
3,735,888
 
0936.410.410
71
Phạm Khánh Diễn
CC TT & Bảo vệ thực vật
 
 
0935.287.398
72
H Ninh Hdơk
CC TT & Bảo vệ thực vật
 
 
0933.254.228
73
Trần Quang Tây
CC TT & Bảo vệ thực vật
 
 
0902.445.163
74
Nguyễn Thị Mai
CC TT & Bảo vệ thực vật
 
 
0905.065.856
75
H'Blum
CC TT & Bảo vệ thực vật
 
 
0122.7474.936
76
Chi Lan
CC TT & Bảo vệ thực vật
 
 
0905.449.064
77
Nguyễn Khắc Chuyên
CCT Chi cục Chăn nuôi Thú Y 
3950392
3953387
0914.018.608
78
Trần Cao Khải
CCP Chi cục Chăn nuôi Thú Y 
3958211
 
0914.003.358
79
Thủy Lệ Vũ
CCP Chi cục Chăn nuôi Thú Y 
3956025
3813756
0914.069.217
80
Nguyễn Thị Hoa Quỳ
CCP Chi cục Chăn nuôi Thú Y 
 
 
0903.584.868
81
Nguyễn Hữu Vinh
CCT CC Phát triển nông thôn
3854461
 
0905.799.666
82
Phan Thành Đồng
CCP CC Phát triển nông thôn
3814803
3858409
0905.216.678
83
Nguyễn Thị Quỳnh Như
VT CC Phát triển nông thôn
3814803
 
0976.215.368
84
Trần Ngọc Thanh
CCT CC Quản lý CLNLS và TS
3956761
3852069
0913.435.100
85
Trần Quốc Toàn
P.CCT CC QLCLNLS và TS
 
 
0905.122.186
86
Đặng Ngọc Luyện
Chi cục Phó CCQLCLLS và TS
 
 
0905.092.389
87
Đinh Văn Tiến
Chi cục Phó CCQLCLLS và TS
 
 
 
88
Nguyễn Thị Thanh
KT CC Quản lý CLNLS và TS
 
 
0982.684.748
89
Trần Liên Hiệp
VT CC Quản lý CLNLS và TS
3957473
 
945252345
90
Ngô Nhật Khánh
CC Quản lý CLNLS và TSản
 
 
0944.880.058
LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
91
Nguyễn Văn Tuấn
GĐ TT Giống CTVN
3873373
3950074
0905.441.301
92
Võ Văn Hoàng
PGĐ TT Giống CTVN
 
 
903586500
93
Quách Đức Hạnh
PGĐ TT Giống CTVN
3873373
3833356
0913.471.322
94
Lê Danh Phương
PGĐ TT Giống CTVN
3873310
 
0905.139.873
95
Nguyễn Thị Kim Anh
VT TT Giống CTVN
 
 
0906.573.731
96
Nguyễn Văn Nhơn
GĐ TT Nước SHvà MTNT
 
 
0903.552.379
97
Phạm Ngọc Bình
PGĐ TT Nước SHvà MTNT
3814312
3813621
0914.144.140
98
Nguyễn Thành Long
PGĐ TT Nước SHvà MTNT
 
 
0987.919.966
99
Lê Thị Thu Hương
TT Nước SH và MTNT
 
 
0905.518.709
100
Nguyễn Thị Hường
VT TT Nước SH và MTNT
3814344
 
 
101
Hồng Hạnh
TT Nước SH và MTNT
 
 
0977.871.846
102
Ngô Nhân
GĐ TT Khuyến nông
3863577
 
0905.175.612
103
Trần Ngọc Trịnh
PGĐ TT Khuyến nông
3863181
 
0905.071.515
104
Nguyễn Thị Hoàng Diệu
Kế toán
 
 
0905.129.193
105
Huỳnh Trung Luân
GĐ TT  Bảo tồn Voi
 
 
0903.524.882
106
Nguyễn Công Chung
PGĐ TT BTVoi
 
 
0986.778.744
107
Phạm Văn Láng
PGĐ TT BTVoi
 
 
0974.169.292
108
Trần Xuân Phước
GĐ Ban QL Thông nước
 
 
0905.176.578
 
QUỸ BẢO VỆ RỪNG
109
Nguyễn Minh Chí
Giám đốc
 
 
0905.191.980
110
Võ Minh Quân
Phó giám đốc
 
 
0914.067.965
LÃNH ĐẠO BQLR, VQG
111
Lộc Xuân Nghĩa
GĐ BQL VQG Chư Yang Sin
 
 
0905.696.747
112
Đinh Văn Khuyến
KTT BQL VQG CYS
 
 
0982.727.417
113
Nguyễn Văn Lương
TP TCHC
3734223
 
0987.681.682
114
Lê Đắc Ý
GĐ BQL DA KBTTN Ea Sô
3628336
3625955
0913.434.047
115
Trần Quốc Huy
PGĐ BQLDAKBTTN Ea Sô
 
 
0905.568.194
116
Trần Lê Trinh
PGĐ BQLDAKBTTN Ea Sô
 
 
0935.241.711
117
Bùi Đính Kính
TPTC BQLDAKBTTN Ea Sô
 
 
0935.313.568
118
Dương Anh Đức
GĐ BQLR LSVHMT Hồ Lắk
3585582
-
0914.411.224
119
Mai Đức Vĩnh
PGĐ BQLR LSVHMT Hồ Lắk
3586326
 
0918.285.968
120
Hoàng Thị Hồng Thái
P.TCHC BQLR LSVHMT Hồ Lắk
3858197
 
983393493
121
Trần Quốc Dũng
GĐ BQL RPH Núi Vọng Phu
2216045
3731011
0982.731.172
122
Lê Tín Nghĩa
PGĐ BQL RPH Núi Vọng Phu
3730626
3731095
0903.542.223
123
Nguyễn Tiến Lương
TP TCHC
 
 
0982.106.856
124
Cao Thanh Đồng
GĐ BQL RPH Buôn Đôn
3782632
3851250
0984.763.646
125
Lê Danh Khởi
PGĐ BQLDA RPH Buôn Đôn
3782630
-
0906.581.779
126
Nguyễn Văn Nhật
Giám đốc BQL RĐD Nam Ka
3586750
3585149
0905.165.713
127
Nguyễn Đức
PGĐ BQL RĐD Nam Ka
3586683
3585509
0914.353.822
128
Nguyễn Đình Tùng
GĐ BQLRPHĐN Krông Năng
3670512
3851591
0905.051.369
129
Nguyễn Văn Lương
PGĐ BQLR PHĐN Krông Năng
3670511
-
0986.871.416
 
LÃNH ĐẠO DỰ ÁN
130
Đinh Văn Ngãi
GĐ BQL các DA ĐTXD NN và PTNT
3956125
3859616
0914.223.469
131
Đoàn Đức Phát
PGĐ BQL các DA ĐTXD NN và PTNT
3956125
3953069
0982.594.545
132
Lương Vĩnh Linh
PGĐ Dự án FLITCH
 
3825267
0905.138.325
133
Đoàn Thị Kim Oanh
Dự án FLITCH
3954603
 
0983.955.864
134
Nguyễn Quốc Hoàn
PGĐ Dự án CSHT
 
 
0905.465.979
135
Vũ Đức Côn
PGĐ Dự án CSHT
 
 
0913.411.652
136
Nguyễn Quang Thụ
PGĐ Dự án CTNN
 
 
0913 435 181
LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN
137
Nguyễn Duy Hà
CT. Công đoàn ngành
 
 
0913.411.699
138
Lê Thị Hồng Thúy
PCT .Công đoàn ngành
 
 
0982.886.468
139
Nguyễn Văn Họa
Công đoàn Ngành
 
 
0905.787.938
140
Nguyễn Văn Minh
Lái xe
 
 
0914.249.229
141
Nguyễn Xuân Chung
Lái xe
 
 
0943.478.787
142
Trương Quang Đông
Lái xe
 
 
0914.032.158
143
Trần Văn Vũ
Lái xe
 
 
0972.501.267
144
Triệu Văn Thuận
Bảo vệ
3957527
 
0935.017.105
145
Nguyễn Trọng Thúy
Bảo vệ
3957527
 
01658.715.158

TÌM KIẾM
LỊCH CÔNG TÁC
<Tháng Mười Hai 2017>
HaiBaNămSáuBảyCN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
DANH BẠ NỘI BỘ
THÔNG BÁO MỜI THẦU
v
VIDEO CLIP
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

bb cream the face shop

mặt nạ ngủ laneige

xịt khoáng the face shop

sữa rửa mặt the face shop

nước hoa hồng the face shop

vé máy bay đi anh giá rẻ vé máy bay đi mỹ giá rẻ bán chung cư hh2 linh đàm dien dan tham my tri seo tri nam thêu lông mày nha dat go vap