DỰ BÁO THỜI TIẾT
Thành phố Buôn ma thuột
30oC
Độ ẩm: 94%C
Tốc độ gió: 15 km/hkm/h
THỐNG KÊ
LƯỢT TRUY CẬP
2026079
ĐANG ONLINE
474
Thủ tục hành chính

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

1. Thủ tục hành chính thực hiện tại Văn phòng Sở:
a) TTHC thuộc lĩnh vực Kiểm lâm (23 TTHC):
- Thủ tục thẩm định Phương án phòng cháy chữa cháy rừng trong các dự án trồng mới, cải tạo rừng và phương án thiết kế phòng cháy, chữa cháy rừng hàng năm theo cả chu kỳ kinh doanh của các tổ chức trong các dự án trồng rừng, cải tạo rừng;
- Thủ tục thẩm định các giải pháp kỹ thuật phòng cháy chữa cháy rừng trong các dự án trồng mới, cải tạo rừng của các tổ chức;
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận động vật hoang dã quý hiếm.
- Thủ tục cấp Giấy chứng chỉ công nhận các loại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp;
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp; nguồn gốc giống của lô cây con lâm nghiệp;
- Thủ tục thẩm định dự án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt;
- Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác lâm sản ngoài gỗ và tre nứa rừng tự nhiên;
- Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác gỗ rừng trồng bằng vốn ngân sách;
- Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên;
- Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ rừng tự nhiên, rừng trồng vốn ngân sách Nhà nước;
- Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác nhựa thông;
- Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng;
- Thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế nuôi dưỡng rừng tự nhiên;
- Thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế tỉa thưa rừng trồng vốn ngân sách Nhà nước;
- Thủ tục thẩm định và phê duyệt thiết kế phí, hồ sơ thiết kế dự toán khoán rừng, đất lâm nghiệp;
- Thủ tục thẩm định và Phê duyệt thiết kế phí, hồ sơ thiết kế dự toán khoanh nuôi tái sinh; khoán quản lý, bảo vệ rừng hàng năm;
- Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán trồng rừng và chăm sóc rừng trồng sản xuất vốn ngân sách, vốn Dự án từ năm thứ 1 đến năm thứ 4;
- Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán trồng rừng và chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng năm thứ nhất;
- Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán chăm sóc rừng trồng phòng hộ, đặc dụng năm thứ 2, 3, 4;
- Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác tận thu, tận dụng gỗ và lâm sản khác trên diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng;
- Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn thuộc tỉnh quản lý);
- Thủ tục thẩm định Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức;
- Thủ tục phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức.
b) TTHC thuộc lĩnh vực Thủy lợi (05 TTHC):
- Thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Gọi chung là Dự án đầu tư), thiết kế kỹ thuật và dự toán (thiết kế 03 bước), thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (thiết kế 02 bước) xây dựng công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn;
- Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở trong báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn;
- Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn;
- Thủ tục thẩm định phương án bảo vệ công trình thủy lợi;
- Thủ tục thẩm định phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy lợi.
2. Thủ tục hành chính thực hiện tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (10 TTHC):
a) TTHC thuộc lĩnh vực Trồng trọt (02 TTHC):
- Thủ tục công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm;
- Thủ tục công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm;
b) TTHC thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật (08 TTHC):
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn hóa chất về thuốc bảo vệ thực vật.
- Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật.
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc Bảo vệ thực vật.
- Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật:
+ Báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác, các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác của địa phương;
+ Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.
+ Phương tiện giao thông;
+ Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao;
+ Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo;
+ Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật khi vận chuyển vật thể thuộc kiểm dịch thực vật từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch.
3. Thủ tục hành chính thực hiện tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y (08TTHC):
- Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề thú y;
- Thủ tục cấp  Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống;
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật;
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch vận chuyển động vật ra ngoài tỉnh;
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch vận chuyển sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh;
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y;
- Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi);
- Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi).
4. Thủ tục hành chính thực hiện tại Chi cục Thủy sản (03TTHC):
- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá;
- Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản);
- Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề (kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản).
5. Thủ tục hành chính thực hiện tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (09TTHC):
- Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
- Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thủy sản;
- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thủy sản;
- Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè;
- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè;.
- Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản;
- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản;
- Thủ tục cấp mới Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;
- Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.
6. Thủ tục hành chính thực hiện tại Chi cục Phát triển nông thôn (01TTHC):
- Thủ tục phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn.

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kiểm lâm (02 TTHC):
- Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác;
- Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý.
2. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Thủy lợi (04 TTHC):
- Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh;
- Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh;
- Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh;
- Thủ tục Thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn (hoặc điều chỉnh nội dung) giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
3. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phát triển nông thôn:
- Thủ tục phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn.
4. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông thôn mới:
- Thủ tục Đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới;
- Thủ tục Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (Giai đoạn 2);
- Thủ tục Công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới (Giai đoạn 2).

TÌM KIẾM
LỊCH CÔNG TÁC
<Tháng Sáu 2017>
HaiBaNămSáuBảyCN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
DANH BẠ NỘI BỘ
THÔNG BÁO MỜI THẦU
v
VIDEO CLIP
THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

bb cream the face shop

mặt nạ ngủ laneige

xịt khoáng the face shop

sữa rửa mặt the face shop

nước hoa hồng the face shop

vé máy bay đi anh giá rẻ vé máy bay đi mỹ giá rẻ bán chung cư hh2 linh đàm dien dan tham my tri seo tri nam thêu lông mày nha dat go vap